คณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ

ประเภท : 
เอกสารราชการ
ประเภทรายงาน: 
Committee / Sub-Committee
วัน/เดือน/ ปีที่เผยแพร่: 
อังคาร, 20. กรกฎาคม 2010
แหล่งที่มา: 
กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักนโยบายและวิชาการ