โครงการจ้างดูแล บำรุงรักษา พัฒนาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์และระบบงานตามโครงการปรับปรุงและพัฒนาสมรรถนะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคนพิการ

วันที่ประกาศ: 
24 ตุลาคม 2013

หมวดหมู่: 
เปิดเผยราคากลาง
แหล่งที่มา: 
สำนักนโยบายและวิชาการ