ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ภาพประกอบ: 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
แหล่งที่มา: 
ศุนย์ข้อมูลสารสนเทศ สำนักนโยบายและวิชาการ