ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์บริการบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น และเครื่องใช้สำหรีับบุคคลทิสติก ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสเติก จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธี e-bidding

วันที่ประกาศ: 
30 มกราคม 2018
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: