ประกาศประกวดราคาจ้างเอกชนดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ (รายใหม่) ประจำปี 2561

วันที่ประกาศ: 
1 กุมภาพันธ์ 2018
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง