ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุการใ้ช้งานเกิน 5 ปี และเพ่ิมประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธี e-bidding

วันที่ประกาศ: 
29 มกราคม 2018
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: