ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์บริการบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่นและเครื่องใช้สำหรับบุคคลออทิสติก ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จ.ขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ภายในวงเงิน 812,100 บาท

วันที่ประกาศ: 
12 มกราคม 2018
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง