ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี และเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ประกาศ: 
26 ธันวาคม 2017
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง