ร่างขอบเขตของงานจ้างผลิตละครสั้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสร้างความตระหนักฯ

วันที่ประกาศ: 
22 สิงหาคม 2017
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง