ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างผลิตละครสั้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระะบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสร้างความตระหนักของสังคมในการอยู่ร่วมกันกับคนพิการอย่างเข้าใจฯ ด้วยวิธี e-bidding

วันที่ประกาศ: 
22 สิงหาคม 2017
หมวดหมู่: 
จัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: