ี่ึราคากลางจ้างจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดทิศทางเพิ่มมูลค่าและสร้างพลังการทำงานให้รองรับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560-2564

วันที่ประกาศ: 
1 สิงหาคม 2017
หมวดหมู่: 
เปิดเผยราคากลาง