ราคากลางการจ้างจัดทำเว็บไซต์และผลิตสื่อเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและเข้าใจในพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ประกาศ: 
25 กรกฎาคม 2017
หมวดหมู่: 
เปิดเผยราคากลาง
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: