กิจกรรมค่ายคัดเลือกเยาวชนพิการไทยเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี ๒๕๕๙

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
โดยองค์กร Korean Society for Rehabilitation of Persons with Disabilities (KSRPD)
 
เชิญชวนผู้แทนเยาวชนพิการเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี ๒๕๕๙ (2016 Global IT Challenge for Youth with Disabilities) ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ เมืองหยางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กำหนดจัดกิจกรรมค่ายคัดเลือกเยาวชนพิการไทยเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี ๒๕๕๙
 
ระหว่างวันที่ ๒๖ มิถุนายน – ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ (รวมวันเดินทางไป-กลับ) ณ ห้องรัตนาธิเบศร์ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ จังหวัดนนทบุรี
ภาพประกอบ: 
กิจกรรมค่ายคัดเลือกเยาวชนพิการไทย