ยินดีต้อนรับ

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ภาพประกอบ: 
ยินดีต้อนรับ