The Dream Stars พิชิตฝัน...สู่ดวงดาว

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ จัดโครงการ “The Dream Stars พิชิตฝัน...สู่ดวงดาว” (From Street to Stars Season 2) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนพิการทุกประเภทได้มีโอกาสในการแสดงทักษะความสามารถทางด้านการร้องเพลง การเต้น และการเล่นดนตรี โดยผู้ชนะเลิศจะมีโอกาสได้เป็นศิลปินในสังกัดค่ายเพลงอาร์เอสต่อไป ซึ่งโครงการดังกล่าวมีกำหนดเปิดให้คนพิการทุกประเภทสมัครเข้าร่วมคัดเลือกตั้งแต่วันที่ ๑๕  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยจะมีการประกวดรอบชิงชนะเลิศสำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันอาทิตย์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐  ๑๘.๐๐ น. ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า รัตนาธิเบศร์จังหวัดนนทบุรี รายละเอียดช่องทางการสมัครและใบสมัครสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.dep.go.th
 
ภาพประกอบ: 
The Dream Stars พิชิตฝัน...สู่ดวงดาว
The Dream Stars พิชิตฝัน...สู่ดวงดาว
The Dream Stars พิชิตฝัน...สู่ดวงดาว