โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 48 ชั่วโมง

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 48 ชั่วโมง รับสมัครจำนวนจำกัด 
สมัครตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม - 31 มีนาคม 2558

ภาพประกอบ: 
รูปข่าวประชาสัมพันธ์