แบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตปี2559

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.     มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy)
ผ่านการตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ปี 2559 ลุ้นรับของรางวัลสุดฟิน อินเทรนด์ ทั้ง Samsung Galaxy S7 edge, Samsung Galaxy Tab S2 และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย


รายละเอียดตามลิงค์ ---> https://www.etda.or.th/internetuserprofile2016/
ภาพประกอบ: 
รูปแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตปี2559
แหล่งที่มา: 
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน)