เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สำนักงาน พก. ประจำปี 2558 สู่การปฏิบัติ

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สำนักงาน พก. ประจำปี 2558 สู่การปฏิบัติ
ระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร
แหล่งที่มา: 
กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักนโยบายและวิชาการ