เปิดตัวการ์ตูนสติกเกอร์ไลน์ภาษามือไทย (น้อง Sigh&Finger)

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
งานเปิดตัวการ์ตูนสติกเกอร์ไลน์ภาษามือไทย (น้อง Sigh&Finger) ณ บริเวณลานสแควร์ EF, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 

สื่อใจด้วยภาษามือ ตระหนักรู้ด้วยสติกเกอร์ไลน์ ตัวการ์ตูนสติกเกอร์ไลน์ภาษามือไทย เปิดโลกการสื่อสารของคนพิการทางการได้ยิน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย จัดงานโครงการสื่อสร้างสรรค์การตระหนักรู้ด้วยสติกเกอร์ไลน์ภาษามือไทย พร้อมเปิดตัวสติกเกอร์ไลน์น้อง Sign & Finger โดยให้ตัวการ์ตูนทั้ง ๒ เป็นตัวแทนในการใช้ภาษามือไทย เพื่อสื่อความหมาย และเพื่อเป็นการเปิดโลกการสื่อสารให้แก่คนพิการทางการได้ยิน ซึ่งงานจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ บริเวณลานสแควร์ E,F หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ (ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลตำรวจ) โดยในงานมีกิจกรรมการแสดงดนตรีจากศิลปินไม้เท้าขาว From Street To Star พร้อมประกอบรีวิวภาษามือและรับชม VTR เปิดตัวการ์ตูนสติกเกอร์ไลน์น้อง Sign & Finger นอกจากนั้นในงานยังมีการเปิดจำหน่ายสติกเกอร์ไลน์ในระบบ Application Line ให้ผู้ร่วมงานและประชาชนทั่วไปที่สนใจ

ภาพประกอบ: 
 (น้อง Sigh&Finger)