เชิญชวนสมัครเข้ารับการเลือกกันเองเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้ทรงคุณวุฒิ

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
เชิญชวนสมัครเข้ารับการเลือกกันเองเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

สามารถส่งรายชื่อสมัครเข้ารับการสรรหาฯ มายัง กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ พก. ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  http://www.nationalhealth.or.th/node/458
แหล่งที่มา: 
กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน