ร่วมตอบแบบสำรวจ...ลุ้นรับรางวัล

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดให้มีการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปีนี้จะเป็นการสำรวจการใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ ดังนั้นจึงขอเชิญชวนท่านมาเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดนโยบายด้าน ICT ของประเทศ 

รายละเอียดคลิก ---> http://www.etda.or.th/internetuserprofile2014/
ภาพประกอบ: 
ร่วมตอบแบบสำรวจ...ลุ้นรับรางวัล
แหล่งที่มา: 
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์