รายงานสถานการณ์คนพิการประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558