รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย
ข้อมูล ณ วันที่ 31 เดือนธันวาคม 2558

ภาพประกอบ: 
ปะหน้า
แหล่งที่มา: 
ศูนย์ข้อมูลคนพิการและเทคโนโลยีสารสนเทศ