รางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2015 ด้านสังคม

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ โดยกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ คว้ารางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2015 ด้านสังคม” จากการยกเว้นค่าธรรมเนียมบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน กรุงเทพฯ
ภาพประกอบ: 
รางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2015 ด้านสังคม