ประชาสัมพันธ์ งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2558

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.

การสัมนาวิขาการในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2558

ณ ศูนย์เเสดงสินค้าเเละการประชุม อิมเเพค ฮอลล์ 9 เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

รายละเอียดดังนี้ ---> http://rrm.nrct.go.th/

 

ลงทะเบียนการเข้าร่วมสัมนาได้ที่ระบบ online ที่ www.rlc.nrct.go.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 9 มกราคม 2558

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอรพินท์ เเย้มละออ

โทรศัพท์ 0 2 579 2288 หรือ 0 2561 2445 ต่อ 539

ภาพประกอบ: 
รูปงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2558
แหล่งที่มา: 
กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ