ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ “เปลี่ยนภาระเป็นพลัง”

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.

เรื่อง ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ “เปลี่ยนภาระเป็นพลัง”

   สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) ได้จัดทำเว็บไซต์ “เปลี่ยนภาระเป็นพลัง” เพื่อเป็นการเสริมสร้างเจตคติที่ดีของสังคมต่อคนพิการและความพิการ และประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการ การส่งเสริมอาชีพคนพิการ  ตลาดงานคนพิการ สาระความรู้ต่าง ๆ รวมถึงนวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ที่ http://neppr56.nep.go.th/home-page หรือเข้าที่เว็บไซต์ พก. www.nep.go.th และไปที่แบนเนอร์ด้านขวามือชื่อ “เปลี่ยนภาระเป็นพลัง”

ภาพประกอบ: 
รูปหน้าเว็บไซต์เปลี่ยนภาระเป็นพลัง
แหล่งที่มา: 
กลุ่มวิจัยและวิชาการ สำนักนโยบายและวิชาการ