ประชาสัมพันธ์งาน " มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559" ( Thailand Research Expo 2016)

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
งาน " มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559" ( Thailand Research Expo 2016)
จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2559
ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ
 
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
--> http://www.nrct.go.th/

แบบตอบรับผู้เข้าร่วมประชุม --> http://www.research-expo-register.com/
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ท่านสามารถสอบถามที่ Call Center
--> จันทร์-ศุกร์  เบอร์    02 539 3128     ระหว่างเวลา   ( 08.00 -18.00 น.)
--> เสาร์-อาทิตย์ เบอร์   086-399-8011 ระหว่างเวลา   ( 08.00-18.00 น.)

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ภาพประกอบ: 
รูปประชาสัมพันธ์งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 ( Thailand Research Expo 2016)
แหล่งที่มา: 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ