ประกาศ !!! เปิดใช้งานระบบออกบัตรประจำตัวคนพิการแล้ว

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
ทาง พก. เปิดให้ใช้งานระบบออกบัตรประจำตัวคนพิการแล้ว