ประกาศ!!! เปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ภายในของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
ประกาศ!!! เปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ภายในของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รายละเอียดตามไฟล์แนบ
ภาพประกอบ: 
รูปเบอร์โทรศัพท์ภายในกรมพก.
แหล่งที่มา: 
กลุ่มงานพัสดุ สำนักงานเลขานุกรมการ