ประกาศ!! ระบบการออกบัตรประจำตัวคนพิการขัดข้อง

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
เนื่องจาก ขณะนี้ระบบออกบัตรประจำตัวคนพิการขัดข้อง จึงมีความจำเป็นต้องขอปิดระบบเป็นการชั่วคราว เพื่อตรวจสอบและแก้ไข ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 จะแจ้งให้ทราบต่อไป
แหล่งที่มา: 
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สำนักนโยบายและวิชาการ