ประกาศ!! คนพิการทางการเห็นสามารถทำธุรกรรมการเงินกับธนาคารได้เหมือนกับคนปกติทั่วไป

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
คนพิการทางการมองเห็นสามารถทำธุรกรรมการเงินกับธนาคารได้เหมือนกับคนปกติทั่วไป
ภาพประกอบ: 
รูปภาพเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: