ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการ The Dream Stars พิชิตฝัน...สู่ดวงดาว

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการ The Dream Stars พิชิตฝัน...สู่ดวงดาว
จำนวน 24 คน รายชื่อดังนี้
 
1. คุณชนะชัย ทิพย์จักร
2. คุณจันทร กิตติกุล
3. คุณภัทระ วานิชานันต์
4. คุณศักดิ์ศิลป์ สิงห์บุรมย์
5. คุณณัฐวิทย์ พูนนวล
6. คุณฉะแลง สุขสวัสดิ์
7. คุณตอยยีบะห์ สือแม
8. คุณสุริยะ รุ่งเช้า
9. คุณสุขสันติ์ พรมบุตร
10. คุณสัมฤทธิ์ ทางประสิทธิ์
11. คุณวุฒิชัย เชิ้งสูงเนิน
12. คุณฐิติมา มีขุนทด
13. คุณเอก อินทรเนตรสุทธิ์
14. คุณราชาวดี ใจหงิม
15. คุณวรัญญา คาประโคน
16. คุณพรหมพัฒน์ โชติสิรดานันท์
17. คุณจิรายุ ผู้รักษา
18. คุณณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์
19. คุณสิรินทร์ คำแกลง
20. คุณสมพงษ์ ศรีมันตะ
21. คุณสุรชาติ ราชจินดา
22. คุณสุเวศน์ สาจำปา
23. คุณศิษย์ธิชัย บุญตุวงษ์
24. คุณกนกวรรณ วันจันทร์
 
โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือก เจ้าหน้าที่จะโทรแจ้งรายละเอียดให้ทราบ
เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศต่อไป
 
ภาพประกอบ: 
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการ The Dream Stars พิชิตฝัน...สู่ดวงดาว