ประกาศคณะกรรมการตัดสินการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ศูนย์บริการคนพิการ เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ศูนย์บริการคนพิการ

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
ประกาศคณะกรรมการตัดสินการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ศูนย์บริการคนพิการ เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ศูนย์บริการคนพิการ  รายละเอียดตามไฟล์แนบ
ภาพประกอบ: 
รูปประกาศเรื่องผลการตัดสินการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ศูนย์บริการคนพิการ
แหล่งที่มา: 
สำนักส่งเสริมศักยภาพและสิทธิ