ข้าราชการพก. ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2558

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
ขอแสดงความยินดีกับ

1.นางดรุณี บุญเปลี่ยน เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน สังกัด บ้านเผ่าทองพูนพนัส จ.อุบลราชธานี
2.นางสาวนภัทร หาริตะวัน นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ สังกัด กลุ่มสื่อสารองค์กร

ภาพประกอบ: 
ข้าราชการพก. ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2558