ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมการดูแลคุ้มครองสิทธิลูกจ้างคนพิการ

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมการดูแลคุ้มครองสิทธิลูกจ้างคนพิการ
วันที่ 14-16 กันยายน 2558
ณ โรงแรมเบย์ จังหวัดสมุทรปราการ
จัดโดย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เนื้อหาการอบรม
§   กฎหมายและแนวทางปฏิบัติในการจ้างงานคนพิการ
§   การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการประเภทต่างๆ ในสถานประกอบการ
§   แนวปฏิบัติในการยกเว้น หักลดหย่อนภาษีที่เกี่ยวกับคนพิการ
§   กฎหมายคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการแรงงาน
§   การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม
§  เป็นเจ้าหน้าที่ทำงานด้านการพัฒนาบุคคลากรในสถานประกอบการที่มีการจ้างงานคนพิการ
§  สถานประกอบการมีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คน ขึ้นไป

สนใจเข้าร่วมการอบรมติดต่อ
- จักรพันธ์ รัตนากร     โทร 08 1342 8129     e-mail : tonsom_3@hotmail.com
- ทานุ  กาญจนพานิช  โทร 08 6970 3594               : kanjaiceman@gmail.com
ภาพประกอบ: 
โปสเตอร์ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมการดูแลคุ้มครองสิทธิลูกจ้างคนพิการ
แหล่งที่มา: 
กลุ่มกฎหมาย