ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมการดูแลคุ้มครองสิทธิลูกจ้างคนพิการ

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมการดูแลคุ้มครองสิทธิลูกจ้างคนพิการ
รุ่นที่ 1 วันที่ 3-5 มิถุนายน 2558 // รุ่นที่ 2 วันที่ 23-25 มิถุนายน 2558
ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ
จัดโดย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 เนื้อหาการอบรม
-   กฎหมายและแนวทางปฏิบัติในการจ้างงานคนพิการ
-   การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการประเภทต่างๆ ในสถานประกอบการ
-   แนวปฏิบัติในการยกเว้น หักลดหย่อนภาษีที่เกี่ยวกับคนพิการ
-   กฎหมายคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการแรงงาน
-   การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม
-  เป็นเจ้าหน้าที่ทำงานด้านการพัฒนาบุคคลากรในสถานประกอบการที่มีการจ้างงานคนพิการ
-  สถานประกอบการมีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คน ขึ้นไป
สิทธิประโยชน์
ผู้เข้าอบรมจะได้รับวุฒิบัตร ซึ่งใช้เป็นหลักฐานในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินเดือนค่าจ้างของผู้เข้าอบรมได้เป็น 2 เท่า

สนใจเข้าร่วมการอบรมติดต่อ
-  จักรพันธ์ รัตนากร โทร 08 1342 8129    e-mail : tonsom_3@hotmail.com
-  ทานุ  กาญจนพานิช โทร 08 6970 3594           : kanjaiceman@gmail.com
ภาพประกอบ: 
poster_training
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง: 
แหล่งที่มา: 
กลุ่มส่งเสริมความเสมอภาคและงานคดี