ขอเชิญร่วมเล่นกิจกรรมลุ้นรับของรางวัล

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
 เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองเข้าสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมกับ กองอาเซียน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดกิจกรรม "ASCC 2025 สังคมสำหรับทุกคน" โดยมีกติกาดังนี้
1. อัพโหลดรูปภาพ/ภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ ASCC 2025 สังคมสำหรับทุกคน" ลง Facebook ของท่าน พร้อมตั้งค่าการโพสเป็นสาธารณะ
2. ติดแฮชแท็ก #ascc2025
3. บรรยายภาพที่อัพโหลดสั้นๆ 1 ประโยค
 
ลุ้นรับของรางวัลคือ SAMSUNG Galaxy Note Tab 4 จำนวน 3 รางวัล
 
ร่วมเล่นกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 มกราคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล 16 มกราคม 2559
 
ท่านสามารถติดตามกิจกรรมนี้ผ่านทางแฮชแท็ก #ascc2025 ใน Facebook
 
ติดต่อสอบถาม
Facebook : ascc 2025
โทร. 02 354 3388 ต่อ 304 - 305 หรือ 02 202 9095
ภาพประกอบ: 
ขอเชิญร่วมเล่นกิจกรรมลุ้นรับของรางวัล