ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพลังของแผ่นดิน ทางออนไลน์

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ
ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.

  คลิกที่นี่เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณฯ
ภาพประกอบ: 
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ