ขอเชิญร่วมงาน "พม. ตลาดน้ำใจ วิถีไทยผดุง"

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
ขอเชิญร่วมงาน "พม. ตลาดน้ำใจ วิถีไทยผดุง" ในวันที่ 6-26 มกราคม 2559 ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล จัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รายละเอียดตามไฟล์แนบ
ภาพประกอบ: 
รูปกำหนดการงาน "พม. ตลาดน้ำใจ วิถีไทยผดุง"
รูปโปสเตอร์เชิญชวนร่วมงาน6-26มกราคม2559