ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป
 
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ภาพประกอบ: 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ