ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมมายุ ๖๐ พรรษา
 
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ภาพประกอบ: 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
แหล่งที่มา: 
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ