ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.

ถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ภาพประกอบ: 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
แหล่งที่มา: 
ศุนย์ข้อมูลสารสนเทศ สำนักนโยบายและวิชาการ