ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ภาพประกอบ: 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
แหล่งที่มา: 
ศุนย์ข้อมูลสารสนเทศ สำนักนโยบายและวิชาการ