กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้เพิ่มพื้นที่การให้บริการออกบัตรประจำตัวคนพิการ 6 แห่ง

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
ได้เพิ่มพื้นที่การให้บริการออกบัตรประจำตัวคนพิการ 6 แห่ง 
ซึ่งท่านสามารถไปใช้บริการได้ที่ 
1. โรงพยาบาลสิรินธร
2. โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
3. สถาบันราชานุกูล
4. โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
5. โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
6. โรงพยาบาลพระราม 2 
   
...ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป... 
ภาพประกอบ: 
รพ6แห่งที่ให้บริการออกบัตรประจำตัวคนพิการ
แหล่งที่มา: 
ศูนย์ข้อมูลคนพิการและเทคโนโลยีสารสนเทศ