กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดรับสมัครแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ม.ค.58

ประเภทข่าว: 
ข่าว พก.
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดสมัครแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 7
ภาพประกอบ: 
แข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 7