นายวินัย เก่งสุวรรณ

นายวินัย เก่งสุวรรณ
ตำแหน่ง: 
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ(โรงงานปีสากล)
ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง: 
พฤหัสบดี, ธันวาคม 1, 2016