นางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร

นางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร
ตำแหน่ง: 
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ
ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง: 
พฤหัสบดี, มีนาคม 30, 2017