นางสาวอณิรา ธินนท์

นางสาวอณิรา  ธินนท์
ตำแหน่ง: 
รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง: 
เสาร์, ธันวาคม 1, 2018