นางสาวจิราพร อรุณพูลทรัพย์

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ตำแหน่ง: 
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง: 
พฤหัสบดี, ธันวาคม 1, 2016