นางสาวจิรัชยา เข็มศิริ

นางสาวจิรัชยา เข็มศิริ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ
ตำแหน่ง: 
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ
ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง: 
จันทร์, มกราคม 1, 2018